Dlaczego My?

Brakuje Ci motywacji?

Kolejny raz obiecujesz sobie, że tym razem nauczysz się języka angielskiego?

Na wakacjach lub na wyjeździe służbowym dostrzegasz, że brakuje Ci odpowiednich umiejętności komunikacyjnych lub pewności siebie? A może chcesz, aby Twoje dziecko mogło rozwijać się językowo pod opieką anglistów, którzy przyłożą się do tego zadania tak, jakby pracowali z własnymi dziećmi? Brakuje Ci motywacji?

Odpowiedzią jest nasza szkoła! My Way is your Way!

Jesteśmy szkołą językową, która działa od września 2017 roku. Idea założenia takiej placówki zrodziła się w mojej głowie już na studiach. Od 2007 roku pracowałam jako nauczyciel języka angielskiego w szkole z jego rozszerzonym programem nauczania oraz jako lektor w szkole językowej. Przez ten intensywny i owocny czas gromadziłam niezbędne doświadczenia, zbierając te pozytywne i jednocześnie odrzucając te, które w mojej ocenie były nieefektywne. Pozwoliło mi to założyć szkołę według moich przekonań, inną niż te obecne na rynku. Stąd też nazwa naszej szkoły: My Way.

W naszej szkole doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu w nauce języka obcego jest zaszczepienie pozytywnej postawy, pasji oraz zaangażowania w cały proces nabywania umiejętności językowych. Takie wyzwanie może być spełnione dzięki lektorowi, który nawiąże pozytywną relację ze słuchaczem, będzie dbał o jego rozwój językowy na każdym etapie tego procesu, zindywidualizuje środki i metody nauczania, będzie motywował do dalszej pracy. Wierzymy w to, że podążamy za przykładami, zatem osobowość lektora jest tutaj bardzo istotna.

Priorytetami są zatem regularne diagnozowanie naszych słuchaczy i odpowiadanie na ich bieżące potrzeby. W centrum naszej szkoły jest bowiem zawsze Słuchacz. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualizację procesu nauczania. Każdy Słuchacz jest dla nas nie tylko członkiem grupy, lecz przede wszystkim odrębną jednostką, która ma różne możliwości językowe, potrzeby, mocne i słabsze strony. Wobec takiego podejścia do Słuchacza, żaden uczeń „nie zostaje zagubiony” w trakcie całego procesu nauczania języka.

Jesteśmy lektorami, którzy w pełni angażują się w proces nauczania naszych Uczniów. Dla nas sukces Ucznia jest  naszym własnym 😊

Przyjdź na lekcję próbną, porozmawiaj z nami, z naszymi Słuchaczami i Rodzicami naszych Uczniów. Naszym sukcesem jest bowiem fakt, że pierwszymi Słuchaczami byli uczniowie z polecenia. To Rodzice tzw. pocztą pantoflową przekazywali sobie nawzajem opinie o szkole.

7507249

W jaki sposób realizujemy nasze cele?

 • pracujemy w oparciu o różnorodne materiały, a nasi Słuchacze otrzymują dodatkowe karty pracy z materiałem, który w ich indywidualnym przypadku warto ćwiczyć
 • pracujemy w oparciu o systemy motywacyjne dostosowane do wieku naszych Słuchaczy, gdyż wiemy, że nauka jezyka jest procesem wymagającym cierpliowści, odpowiedniej motywacji, regularności i wspólnemu działaniu w trójkącie Słuchacz – Lektor – Rodzic
 • słuchacze otrzymują od nas podsumowanie słownictwa i struktur językowych po każdym dziale, które są im wręczane w formie papierowej a Rodzice – w formie elektronicznej
 • dla Słuchaczy w grupach dorosłych, którzy doświadczają niekiedy problemów z prawidłową wymową,  tworzymy nagrania dźwiękowe, które są im przesyłane drogą mailową. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi Słuchacze mogą uczyć się i powtarzać słownictwo i frazy na przykład podczas wizyty w siłowni lub w drodze do pracy. Jaka oszczędność czasu!
 • jesteśmy zwolennikami słuchania i czytania pozycji w oryginale. Zachęcamy naszych Słuchaczy do czytania lekturek w języku angielskim – posiadamy takie zbiory, które odpowiadają poszczególnym poziomom naszych Słuchaczy. Najmłodsi Słuchacze, którzy przeczytają książkę w oryginale, są nagradzani😊
 • prowadzimy cotygodniowe konsultacje (w ramach opłat za kurs), które pozwalają na dodatkową i zindywidualizowaną pracę ze słuchaczem. Dzieki nazym stałym dyzurom (w każdy piątek 16.30-18) Słchacze mogą ćwiczyć dany materiał językowy, przygotowywać się pod okiem lektora do egzaminów państwowych oraz międzynarodowych. Jest to rówiez czas dla nieobecnych np. z powodu choroby na naszych zajęciach Uczniów
 • mamy ścisły kontakt z Rodzicami naszych niepełnoletnich Słuchaczy – uważamy bowiem, że dzięki takiej współpracy, nasz program językowy jest realizowany efektywnie – kontaktujemy się zarówno mailowo jak i telefonicznie, każda absencja słuchacza jest zgłaszana. Ścisła współpraca z Rodzicami naszych Uczniów jest jednym z założeń i priorytetów naszej placówki
 • działamy w oparciu o platfromę Langlion, dzięki której Rodzic ma wgląd w oceny i progi procentowe sprawdzianów. Platforma stanowi również narzędzie połączenia ze słuchaczem w przypadku zgłoszenia jego absencji
 • przeprowadzamy diagnozy bieżące, podczas zajęć oraz diagnozy semestralne – terminem egzaminów próbnych jest sobota po to, aby nie tracić czasu przeznaczonego na naukę podczas regularnych zajęć
 • uczniom nieobecnym przesyłamy materiały z zajęć
 • dla najmłodszych Słuchaczy tworzymy zakresy leksykalno-gramatyczne z omawianych rozdziałów celem ułatwienia przygotowania się do testów. Przesyłamy je drogą mailową Rodzicom naszych Uczniom
 • celem zachowania optymalnych warunków nauki, nasze grupy są nieliczne (do 10 osób)
 • w naszej szkole panuje przyjemna atmosfera, sprzyjająca kształceniu językowemu . Dbamy o to, aby Uczniowie w grupie byli dla siebie wzajemnym wsparciem